DOANH NHÂN/NHÀ ĐẦU TƯ

DOANH NHÂN/NHÀ ĐẦU TƯ

TƯCanada chào đón những doanh nhân thành đạt đang tìm kiếm cơ hội và thách thức mới. Chương trình Nhập cư Kinh doanh được thiết kế để khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp nhận những cá nhân này. Cả chính phủ liên bang và tỉnh / vùng lãnh thổ đều chào đón những người nhập cư kinh doanh và cung cấp các dịch vụ để giúp người nhập cư bắt đầu kinh doanh và định cư tại Canada.

Nếu có thêm thắc mắc, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

TALK  TO  US  TODAY

Our team is here to help. Get the answers and support that you need.