top of page
josh-appel-0nkFvdcM-X4-unsplash_edited.jpg

Nhân đạo và Từ bi

NHÂN LỰC VÀ PHÂN LOẠI (H&C)

Hầu hết bất cứ điều gì khiến người khác cảm thương và muốn giúp đỡ đều có thể là cơ sở để đăng ký H&C thành công. Và nếu có một đứa trẻ sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp nếu bạn buộc phải rời Canada, thì đây là một yếu tố quan trọng. IRCC phải xem xét điều gì là lợi ích tốt nhất của đứa trẻ.

toa-heftiba-_UIVmIBB3JU-unsplash.jpg

TALK  TO  US  HÔM NAY

Nếu có thêm thắc mắc, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Nhóm của chúng tôi ở đây để giúp đỡ.
Nhận câu trả lời và hỗ trợ mà bạn cần.

bottom of page