top of page

ETREPRENEUR / NHÀ ĐẦU TƯ

ETREPRENEUR / NHÀ ĐẦU TƯ

Canada chào đón những doanh nhân thành đạt đang tìm kiếm cơ hội và thách thức mới. Chương trình Nhập cư Kinh doanh được thiết kế để khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp nhận những cá nhân này. Cả chính phủ liên bang và tỉnh / vùng lãnh thổ đều chào đón những người nhập cư kinh doanh và cung cấp các dịch vụ để giúp người nhập cư bắt đầu kinh doanh và định cư tại Canada.

TALK  TO  US  HÔM NAY

Nhóm của chúng tôi ở đây để giúp đỡ. Nhận câu trả lời và hỗ trợ mà bạn cần.

bottom of page