top of page
noorulabdeen-ahmad-MW_2Osq-yIE-unsplash_edited.jpg

REFUGEE

ĐĂNG KÝ

Ủy ban Nhập cư và Tị nạn (IRB) quyết định các yêu cầu về người tị nạn được thực hiện tại Canada. Sau khi viên chức Cơ quan Dịch vụ Biên giới Canada (CBSA) hoặc viên chức nhập cư quyết định yêu cầu này đủ điều kiện, người yêu cầu bồi thường phải chứng minh với IRB rằng họ là người tị nạn theo Công ước hoặc là người cần được bảo vệ.

Vui lòng liên hệ với chuyên gia của chúng tôi để có giải pháp cho nhu cầu của bạn.

TALK  TO  US  HÔM NAY

Nếu có thêm thắc mắc, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Nhóm của chúng tôi ở đây để giúp đỡ.
Nhận câu trả lời và hỗ trợ mà bạn cần.

bottom of page